Reglen om behandling af personoplysninger (persondataforordning) beskriver, hvordan Vejle akvarieforening behandler oplysninger om dig. Persondataforordningen gælder for personoplysninger, som du giver til os, vi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Alle henvendelser vedrørende persondata hos Vejle akvarieforening skal ske via de kontaktoplysninger.

Persondata

Vi bruger dine persondata i forbindelse med medlemslisten, disse data er navn, adresse, telefon nummer, email.

Indsigtsretten

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Vejle akvarieforening har registreret om dig. fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være.

Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser eller forpligtelser i henhold til forbrugerlovgivningen er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.  

Automatisk sletning af persondata

I henhold til persondatalov er vi forpligtiget til at slette data, som vi ikke har et formål for at opbevare. Det betyder at vi løbende sletter data fra vores databaser ud fra følgende kriterier:

Efter du har været inaktiv i 6 måneder slettes alle oplysninger på din bruger på Vejle akvarieforenings hjemmeside.

Sikkerhed

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Alle persondata opbevares på en sikret database hos VEJLE AKVA og behandles fortroligt. Dine personoplysninger er udelukkende tilgængelige for de rette personer i bestyrelsen.

Kontaktoplysninger

Vejle akvarieforening er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden. Hvis du efter gennemlæsning har spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik, kan du kontakte os på kasserer@vejleakva.dk