Husk

Tirsdag d. 10. marts kl. 19:00, holder Vejle Akvarieforening generalforsamling. Det foregår i Bygningen, Ved Anlægget 14, 7100 Vejle. Vi er vært ved kaffe og en tung anretning

 

Agenda jfr. vedtægter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Kasserens beretning – aflægning af regnskab

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

6. Godkendelse af budget

 

7. Valg af Næstformand – Ole Filtenborg

 

8. Valg af Kasserer – Ulrik Rasmussen

 

8. Valg af Sekretær – Jacob Niss

 

9. Valg af 1 suppleant – Brian Madsen

 

10. Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant-suppleant

 

11. Eventuelt

 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

 

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vi ses

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

--

 

Umiddelbart efter generalforsamlingen (kun for medlemmer) er vi værter ved lidt mad, og kl. 21:00 forsætter vi med et kort infomøde

1) Messe, erfaringer 2015

2) Messe, regnskab

3) Berlin, Turen de sidste detaljer

4) Arrangementer i 2015

5) evt.