6.10 holdt vi ekstraordinær generalforsamling, da der skulle vælges en ny suppleant.

Kjeld Buhl blev valgt som dirigent.

Der var flere som havde meldt sig til posten som suppleant, mange tak for det.

Bestyrelsen havde indstillet Brian Kurtzmann, som blev valgt.  Vi forventer udskiftning i bestyrelsen i 2016, så hvis nogle har lyst til deltage, så send bestyrelsen en mail.

Man kan også allerede nu begynde at melde sig som hjælper til messen.

---

Husk tilmelding til Dyfo butiksbesøg i Forum