Inden foredraget var der lidt praktiske oplysninger om messen. Der er allerede udsolgt. Der kommer både gamle kendinge og nye ansigter på de forskellige stande.

Der er brug for en masse hjælpere til messen. I år bliver de forskellige opgaver delt op i blokke. I forum kan man skrive hvornår man kan hjælpe.  Brian K. vil være til stede under hele messen, og fordele hjælp ud på de poster som mangler hjælp.

Efter afstemning blev det klart, at der var overvældende flertal for at hjælperturen skal gå til Holland. Der bliver tale om en mindre egenbetaling på 200-300 kr for at deltage i turen. Der er flere oplysninger og tilmelding i forum.

For at kunne deltage på den meget spændende hjælpertur, skal man have mindst 2 poster. Den ene skal være fredag eftermiddag eller søndag eftermiddag. Der er flere oplysninger og tilmelding i forum. Vi tager selvfølgelig individuelle hensyn, hvis man fx ikke kan løfte tunge ting.

Jo flere der melder til, des nemmere går det hele.  

---

Herefter overtog Allan Lau scenen med sit foredrag om fiskeparasitter. Definitionen på en parasit er en organisme, som lever på eller i en anden organisme, og som har mindst en primær vært.

Vi hørte de om forskellige parasitters livscyklus i både ferskvand og saltvand. Flere af arterne er invasive, og har fx spredt sig fra Europa til USA. Det kan få fatale konsekvenser for mange fisk i naturen. Nogle af cichlideslægterne fra Malawi er fx immune for overfor parasitten Cryptobia. I et offentligt akvarium havde man en del Malawicichlider, som desværre delte filtersystem med mellemamerikanske cichlider. Disse cichlider var ikke immune overfor parasitten, og det endte med at 80% af dem døde. Man kan nemt forestille sig tilsvarende scenarier i naturen !

Mange tak til Allan for et virkelig spændende foredrag.

Næste arrangement er juleafslutningen d. 1.12, hvor vi hygger med glögg og æbleskiver. Meget mere om det når vi nærmer os (husk familien)