Tirsdag d. 21. marts kl. 19:00, holder Vejle Akvarieforening generalforsamling. Det foregår i Bygningen, Ved Anlægget 14, 7100 Vejle. Vi er vært ved kaffe og en let anretning

 

Agenda jfr. vedtægter:

 

1. Valg af dirigent

 

2. Formandens beretning

 

3. Kasserens beretning – aflægning af regnskab

 

4. Behandling af indkomne forslag

 

5. Fastsættelse af kontingent

 

6. Godkendelse af budget

 

7. Valg af næstformand – Brian Madsen

 

8. Valg af kasserer – Tonny B. Andersen

 

8. Valg af Sekretær – Allan Nielsen 

 

9. Valg af 1 suppleant – Thomas Jørgensen

 

10. Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant-suppleant

 

11. Eventuelt

 

 

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

 

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vi ses

 

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

ovenstående mail er sendt til alle brugere på siden www.vejleakva.dk, d. 7. februar - jfr. vedtægterne

 

(Vi skal være i lille sal, som vi plejer)

 


 

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der Messesnak, vi kører en runde med gode ideer, samt kommer med mere info vedr. messen 2017.

 

Vi ses

Vi Anbefaler:

 
 
 

Vi Anbefaler:

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL VORES SPONSORER STØT DEM - DE STØTTER OS