Så er messen 2018 godt overstået, det har været noget af en omvæltning at komme i nye lokaler. Men vi synes det er gået rigtig godt, i år var det Tonny & Jette der tog det seje træk op, med alt det praktiske op til messen og de har gjort en stort og rigtig godt stykke arbejde.

Vi slog rekord med besøgende, og fik (præcist) 2.100 igennem indgangen, sidste år var tidligere rekord med 1.867 besøgende. Der var lidt udfordringer med parkering, men ellers gik det rimelig smertefrit :-)

Alle detaljer vedr. messen, samt input til 2019, tager vi umiddelbart efter generalforsamlingen (lige inden Brian´s foredrag).

MEN vi har en travl marts, husk

6. marts kommer Søren Lund og fortæller om opdræt, det bliver godt

10.-11. marts er der turen for hjælpere til Braunsweig

13. marts afholder vi generalforsamlingen

PUHA, presset men godt


Tirsdag d. 13. marts kl. 19:00, holder Vejle Akvarieforening generalforsamling. Det foregår på Vejle Midtbyskole (tidl. Damhavensskole) Damhaven 13B i Festsalen på 2. sal.

Vi er vært ved kaffe og en let anretning


Agenda jfr. vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning – aflægning af regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Godkendelse af budget

7. Valg af formand – Heine Dupont

8. Valg af Bestyrelsesmedlem – Brian Madsen

9. Valg af 1 suppleant – Thomas Jørgensen

10.Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant-suppleant

11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

 
Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 

Vi ses


Med venlig hilsen


 
Bestyrelsen


Umiddelbart efter generalforsamlingen er der foredrag om ”vandkvalitet” af Brian Madsen.