Lørdag den 15. september 2018 var der foredragsmaraton i Vejle. I håb om at der kom mange fra hele landet, var der gratis entré og alle var velkomne. Der var gjort opmærksom på arrangementet i mange fora, ligesom en række dyrehandlere som var kendt for at handle med cichlider var informeret og havde fået programmet via e-mail.

Med tanke på at der kun kom lidt over 30 personer til vores foredragsmaraton i 2017, som desværre lå på samme dag som et arrangement i en anden klub, var vi spændte på tilslutningen til dette års maraton. For at tage besøgstallet først, så var det på meget skuffende 15 personer, men både Sjælland, Fyn og Jylland var repræsenteret, og selv om planlægningen er i gang til foredragsmaraton i november 2019 med temaet ”Sydamerikanske Maller”, og vi har fået ok for 2 ud af 3 foredragsholdere, så tøver vi alligevel lidt. Ærgerligt at akvarister i Danmark ikke tager imod tilbuddet om en dags gratis underholdning incl. gratis spisning. Vi må se om planlægningen af et malle foredragsmaraton 2019 fortsætter, eller vi vælger, at stoppe med den type møder.

De der var mødt op, kom til at høre 6 foredrag. Dagen startede med en fortælling af Thomas Lepel om en fangsttur til Tanganyikasøen efterfulgt at en fortælling om en fangsttur til Malawisøen. Fælles for de to foredrag var, at der blev vist billeder af nogle af de mest kendte cichlider og deres levesteder. Det hele blev krydret med fortællinger om rejsen og blandt andet hvordan gruppen af europæer måtte flygte ud af landet, fordi der var opstået en borgerkrig Zaire’s hovedstad mens gruppen opholdt sig ved søen. Ufrivillig 14 dages ophold i et hus i hovedstaden, mens der blev skudt i gaderne, og flugt over Congofloden til sikkerhed og udrejse gennem nabolandet.

Lidt plads i tidsplanen gjorde at fik et ekstra foredrag om slægten Tyranochromis fra Malawisøen, specielt omhandlende artskendetegn, og hvordan man genkender de forskellige arter i slægten fra hinanden.

Anton Lamboj var blevet hentet i lufthavnen i Billund, og ankom således at han kunne starte med sit første foredrag kl. 16, og det var en rejsebeskrivelse til Eritrea, et land vi ikke hører så meget om i forbindelse med akvariehobbyen. Anton havde været i landet for at finde fisk fra cichlide slægten Danakilia. Området de lever i er ørken og vi fik en grundig beskrivelse af de lever under og de ekstreme vandværdier der er hvor de lever.

Efter en gang (gratis) Chili con carne (der var nok til alle), fik vi endnu et foredrag af Anton Lamboj. Dette foredrag var lavet specielt til dette møde på ønske fra Vejle Akvarieforening. Emnet var meget specielt, meget spændende og noget i nærmest aldrig hører om. Foredraget begyndte med udvalgte tetraer, med vægten lagt på deres særheder og adfærd. Vi hørte om rovtetraer på 20-35 cm som jager deres byttedyr i flok som ulve gør det, vi hørte om en stor rovtetra som bygger skumrede i vandoverfladen og meget andet spændende. Derpå fortsatte fortællingen til flere andre spændende fiskegrupper. Sommerfuglefiskens adfærd og hvordan man opdrætter den. Vi hørte om elefantfiskenes adfærd og kommunikation via elektriske impulser, der var Bikir, Lungefisk, og en langrække maller hvoraf flere lignede de sydamerikanske grenmaller. Det var en spændende og for mange ukendt verden vi blev ført ind i.

Dagen blev sluttet af med endnu et foredrag omhandlende cichlider fra ekstreme levesteder. Først de 3 arter af Iranocichla fra ørkenområder i Iran, og derpå cichlide slægten Alcolapia som findes natronsøer i det nordlige Tanzania, hvor af den ene er kendt for at finde føde i 45 grader varme kilder. Som prikken over i’et fortalte Anton Lamboj om Lamprologus lethops, som er en blind cichlide som lever i Congofloden, i mørke, på dybder mellem 65 og 160 meter – og ja, Congofloden er over 160 meter dyb på nogle steder. Her lever den sammen med elefantfisk og flere mallearter, som tilsvarende har reduceret syn eller er helt blinde.