Tirsdag den 7. maj 2019 var der medlemsmøde i ”Bygningen”. Aftenens foredragsholder var Bjarne Halgreen og titlen på hans foredrag var "Farver på fisk, genetik og avlsarbejde".

Til denne aften var der også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med start kl. 18.30, men da der kun var nogle få fremmødte på det tidspunkt, ventede vi og håbede på at der ville komme flere ved 19 tiden, hvor vores medlemsmøde skulle starte. Heldigvis kom de fleste lige før normal mødestart (vi er jo vanedyr).

Vores ekstraordinære generalforsamling var med kun et punkt rimelig hurtigt overstået, og da der var 4 kandidater opstillet til suppleantposten (Jan Kaas, Nicolaj Rud, Benny Hansen og Michael Nielsen) havde bestyrelsen valgt skriftlig afstemning. Efter optællingen viste det sig at de 2 der havde fået flest stemmer var Benny med 6 stemmer og Michael med 8 stemmer.

Formanden takkede kandidaterne for at de havde stillet sig til rådighed for bestyrelsesarbejde og ønskede Michael tillykke med valget. Michael modtog en masse informationer om hvordan bestyrelsesarbejdet foregår, og hvad man forventede han skulle lave, men han tog det hele med et stort smil, og var sikkert godt klar over at vores bestyrelsesmøder ikke holdes på Sjælland og hvad der ellers kom frem at spøgefulde kommentarer.

Herefter fik vores foredragsholder ordet, og han begyndte at fortælle om kromosomer, gener og hvad ved jeg. Det er ikke lige den del af hobbyen jeg har beskæftiget mig med, så jeg tænkte at det nok kunne blive en lang aften for mig, men Bjarne forstod at fortælle på en måde, så jeg også kunne følge med, og så kunne de fleste andre sikkert også. Vi fik at vide at en guppy har samme antal kromosomer (46) som mennesker og at diskusfisk har 80. Gi’ et fyldigt referat af mødet kan jeg slet ikke, men vi fik informationer om hvad man skulle arbejde med, for at få bestemte farver, at guppyen har 3 lag hud og i hvilke lag at farven ligger. Det var også meget tydeligt at vi i stedet for at arbejde med hannerne og deres flotte farver, så skulle vi se på hunnerne, og bruge dem i arbejdet med at finde farver og finneformer. Der var meget ny og spændende information i dette foredrag og ud fra de mange gode spørgsmål der var i slutningen af foredraget, så blev det mig klart, at der er en del i foreningen, som arbejder med lige netop dette område. Hvor er det dejligt at være medlem i en forening, hvor der er så mange forskellige interesser, og hvor man kan få nyt og spændende indput fra så mange dele af vores skønne hobby.

Bjarne har 3 foredrag om emnet og vi fik denne aften det første og mest generelle. De 2 andre foredrag er om henholdsvis guppy og diskosfisk som Bjarne har arbejdet meget med, og de går mere i dybden med selektivt avlsarbejde og udvælgelse af fisk. Vi får se når folk har al den information på plads, om man har lyst til at høre mere om dette emne.