Tirsdag d. 10. marts kl. 19:00, holder Vejle Akvarieforening generalforsamling.

Det foregår Vejle Midtbyskole Damhaven 13B, 7100 Vejle. Vi er vært ved kaffe og en let anretning

Agenda jfr. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning – aflægning af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af Bestyrelsesmedlem
 9. Valg af 1 suppleant
 10. Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant-suppleant
 11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

  

Vi ses