Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag d. 1. september kl. 18:45 (Umiddelbart inden foredraget)

Dagsorden:

  1. valg af dirigent
  2. forslag om kontingentnedsættelse for 2021 for eksisterende medlemmer.

 

  • 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

 

Håber vi ses til Rud´s foredrag "rejse til Peru". Det skal nok blive godt