Så kom vi ind i 2021, og har haft vores første virtuelle bestyrelsesmøde. Nu skal der snart til at ske et eller andet, vi mangler akvariesnakken og savner de ture vi plejer at være på flere gange om året. Status mht. Corona er nok at vi desværre først forventer at vi ses, tidligst til Generalforsamling sidst tirsdag i Marts. Hvis forsamlingsforbuddet forhindrer det, bliver det virtuelt.

Vi mener dog godt vi kan have foredrag og måske virtuel hjemmemøde over ms teams eller google meet (se afstemning på facebook), så lad os komme igang og få noget prøvet af. 

Mht. ture, så kontakter jeg Niels Ventzel og prøver at få ham overtalt til en efterårstur i oktober torsdag-søndag, samt nogle ture så vi kan komme afsted evt. på endags tur så snart corona tillader det.

Vi vender tilbage med flere nyheder såsnart der kommer noget