Hej, har sendt mail ud til alle - enkelte har jeg fået retur, med forkert mail - men ellers er den her, håber vi ses

Tirsdag d. 8. marts kl. 19:00, holder Vejle Akvarieforening generalforsamling.

Det foregår Vejle Midtbyskole Damhaven 13B, 7100 Vejle. I festsalen

Vi er vært ved kaffe og en let anretning

Agenda jfr. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kasserens beretning – aflægning af regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af formand
8. Valg af Bestyrelsesmedlem
9. Valg af 1 suppleant
10. Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant-suppleant
11. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 31.12.

Alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen, stemmeberettigede er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL VORES SPONSORER STØT DEM - DE STØTTER OS