Denne måneds møde lagde ud med en lidt snak og information om den kommende messe 26. og 27. februar. 

Derudover var der tilmelding for dem som har mulighed for deltage i arrangementet i plantorama i weekenden 12/13 februar for reklamere lidt for foreningen. 

Efter vores messesnak fik Tonny ordet til et foredrag med overskriften “Cichliders særheder og adfærd”. Det var en gennemgang af en del af de forskellige  slægter af cichlider, om deres ligheder og forskelle, særligt med fokus på deres spændene måder at søge føde på og deres yngleadfærd.  Endnu et yderst interessant foredrag fra Tonny’s hånd som øste ud af sin brede viden om cichlidernes liv. 

Tak for en god aften

 
 
 
 

 

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL VORES SPONSORER STØT DEM - DE STØTTER OS