Generalforsamling i Vejleakvarie forening tirsdag d. 8/3- 22

1. Valg af dirigent: Jens Voldsgård blev valgt

2. Formandens beretning: Heine berettede om et år i coronaens tegn hvor en stor del af vores medlemsmøder blev afholdt på zoom. Årets messe blev aflyst på grund af corona. Ligesom Hjælperturen af samme årsag heller ikke blev gennemført.
Vores sommerafslutning blev afholdt på midtbyskolens bålplads i Ådalen med hygge og pølser på grillen. I efteråret var vi på en 3 dages tur til Ruhrområdet i Tyskland, for 16. gang, med besøg i mange fine butikker.
Året sluttede dom vanligt med juleafslutning med gløgg og æbleskiver og banko.
3. Kasserens beretning om foreningens regnskab, som viste at foreningen har en god økonomi blev godkendt.
4. Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent. Det blev vedtaget at årets kontingent er på 200 kroner.
6. Godkendelse af budget. Budgettet blev godkendt på generalforsamlingen.
7. Valg af formand: Heine blev genvalgt som formand.
8. Valg af bestyrelsesmedlem: Thomas blev genvalgt.
9. Valg af suppleant: Merete blev genvalgt.
10. Bilagskontrollant: Jette blev genvalgt.
11. Bilagskontrollantsuppleant: Erwin blev genvalgt