Generalforsamling
Jan Kaas blev valgt til dirigent
Formanden holdt sin beretning.
Heine forklarede at vi har haft et rigtig godt år, trods medlems tab, men det er et generelt problem på landsplan.
I 2022 havde vi flere spændende foredrag. 3 foredrag af vores egen Tonny Brandt Andersen, Derudover havde vi besøg af Jan Amund, Per Madsbøll, Jens V Bruun, Bodil Sørensen og Jan Lyngdorf.
Vi havde en god messe i 2022 på trods af Corona. Og i efteråret havde vi en rigtig fantastisk tur til Holland og Tyskland. Heine opfordrede til at flere kommer med forslag til ture eller foredragsholdere.
Kassereren kom med sin beretning for kassebeholdningen. Regnskabet blev godkendt.
Der var 2 indkomne forslag.
Forslag 1 blev vedtaget. At der skal gives besked senest 10 dage før inden generalforsamling om vedtægtsændringer.
Forslag 2 blev vedtaget. Heidi Rask og andre har ønsket 1 torsdag i måneden til mødedag i stedet for tirsdag. Dette gælder fra efter sommerferien 2023.
Kontingentet forbliver 200 kroner
Tonny fremlagde budgettet. Dette blev godkendt.
Tonny genopstille til kasserer
Tore fortsætter som næstformand
Merete fortsætter som sekretær
Thomas blev genvalgt til suppleant
Heidi Rask blev valgt til bestyrelsesmedlem
Jette og Erwin blev genvalgt til bilagskontrollanter
Eventuelt: Der blev stillet forslag om vi kan få Ole fra Unimati til at komme og holde foredrag.
Der blev stillet forslag om vi kan holde møder i et klasselokale, eller mindre lokale, der er mere varmt, dette vil formanden undersøge, men det giver mening at holde møder i nuværende sal, da der er god projektor, og vi har direkte adgang til kaffemaskine.
Der blev spurgt om alle der forlader bestyrelsen får en gave.

Messen 2023
Der havde været en del forespørgsler på handicapparkering, vi havde 4-5 pladser i år.
Der var 44 udstillere, og i alt ca. 2800 besøgende over weekenden.
Der var på året messe rigtig god plads mellem standene, hvilket var rigtig rart og virkede luftigt.
Vi havde besøg af mange foreninger, som også betalte for pladsen, da de så kunne sælge fra deres stande.
Vi fik efter messen en klage over at vi havde lukket vandet ud af branddørene, der blev brugt 5 timer på at rydde op efter os, pga. af det vandet havde skadet udenfor.
Der var flere parkeringspladser til vores gæster i år.
Bredballe drengene gjorde det rigtig godt, de er blevet et år ældre, og vidste selv hvad de skulle gøre for det meste.
Der var rigtig mange hjælpere (til standende) med over 190 stk. blev der lavet udstilling kort til.
Vores egen stand var pænt kedelig, det må vi gøre bedre til næste år.
El tavler er blevet rigtig kostbare at leje for os.
Per Madsbøll forklarede at han mente der havde været problemer med at vandet var alt for varmt, og var ved at ”koge” fiskene. Vi skal til næste år undersøge om vi kan have 2 slanger, en med koldt vand, og en med varmt, så udstillere selv kan blande til den temperatur de gerne vil have.
Tonny fortalte om lidt problemer med at nogle udstillere kom med flere meter end de havde bestilt, og at de gjorde standene bredere uden at få det clearet med bestyrelsen.


I 2024 er den nye hal opført, men vi ved ikke før november om vi må bruge denne også til messen 2024, den nye halplan blev gennemgået, det ser rigtig godt og spændende ud, der bliver muligvis et mødelokale vi kan bruge til flere foredrag i løbet af weekenden.
Heine forventer at hallejen bliver dyrere i 2024, så vi skal overveje at sætte indgangs billetten op til 60 kroner, dette er stadig billigt, når vi ser på hvad andre messer tager, og her kan vores gæster komme ind i 2 dage, plus de kan drage nytte af, at kunne købe fisk og planter hele weekenden hos Plantorama.
Turen for hjælpere i år er fra den 5-8 oktober. Turen går mod det østlige hjørne af Tyskland. Vi skal besøge Oliver Krause, som vi håber vil give et foredrag for os. Vi skal også besøge Claus Osche, som holdt foredrag på årets messe. Og turen går til Gottwald og Isabi

LED-Foredrag, Thomas
Der var lidt planter og bøger på auktion inden Thomas holdt foredrag om led belysning
Thomas holdt et lidt teknisk og måske lidt nørdet foredrag om led lys. Om hvor han køber de ting han bruger, som både er fra udenlandske online butikker, og genbrugsbutikker herhjemme til billige strømforsyninger.
Der blev gennemgået om Kelvin, volt og ampere, blandt andet at kelvin tallet skal være højt hvis man ikke vil have gult vand at se på.  Der er mange penge at spare ved at lave sit eget led lys, og Thomas forklarede at han gerne hjælper til med gode råd og hjælp til spørgsmål herom.

Vi Anbefaler:

 
 
 

Vi Anbefaler:

 

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL VORES SPONSORER STØT DEM - DE STØTTER OS