Der er idag (Lørdag d. 20/1) sendt en indkaldelse til Generalforsamling på mail til alle medlemmer. Hvis i ikke har modtaget den, mangler vi sikkert jeres mail

Sæt et kryds i kalenderen

 Torsdag d. 14. Marts kl. 19:00, Vejle Midtbyskole (Damhaven), i festsalen

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kasserens beretning – aflægning af regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Godkendelse af budget
 7. Valg af formand
 8. Valg af Bestyrelsesmedlem
 9. Valg af 1 suppleant
 10. Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant-suppleant
 11. Eventuelt

Valg af:

Formand, lige år.
Bestyrelsesmedlem, lige år
Suppleant, hvert år

Stk. 5. Forslag og vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der lidt messe snak 

Foreningen vært ved en let anretning

Vi Anbefaler:

 
 
 

Vi Anbefaler:

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL VORES SPONSORER STØT DEM - DE STØTTER OS