Nu hvor akvariehandlerne ikke mere må sælge medicin til vores hobbydyr, er det måske en god idet at kigge i en af de ældre akvariebøger. I  POLITIKENS  AKVARIEBOG af Jens Meulengracht-Madsen, kan man læse efterfølgende afsnit:

Håndkøbsmedicin.

Benzalkon (benzalkoniumklorid) Desinfektionsmiddel, der hører til de såkaldte kvartære eller kvaternæ­re ammoniumforbindelser. Anven­des som bakteriedræbende middel.

Fås som 0,1% opløsning under nav­net Benzalkon eller f.eks. under han­delsnavnet Rodalon, der er en 10% opløsning af benzalkoniumklorid.

Af denne fremstilles en stamopløs­ning af 1 ml Rodalon til 1 liter vand, her­af anvendes  5 ml pr. 1 liter akvarievand. Der er tale om et meget giftigt stof, der sjældent bør være førstevalgspræparat.

Rodalon der kan købes i dag f.eks.i  FØTEX er en 5% opløsning af benzalkoniumklorid, og er altså ikke så kraftig som nævnt ovenfor.

Jeg har kun sparsomt købt medicin hos akvariehandlerne, ud fra den betragtning at medicinen oftest er meget dyrt i forhold til prisen på  de fisk jeg normalt har haft i mine akvarier. Derimod har jeg med stort held brugt ovennævnte opskrift med Rodalon. Det kræver selvfølgelig at man docerer nøjagtigt.

I 1970’erne boede jeg på Flådestation Grønnedal i Grønland, og havde også her akvarier. Mine fisk fik hvide pletter og jeg beklagede mig over for vores læge, at vi ikke på basen havde Rodalon.  Jamen det har jeg da over på hospitalet, sagde han, idet man brugte det som desinfektionsmiddel. Nu havde jeg ikke lige akvariebogen med til Grønland, men vi lave en stamopløsning, som jeg anvendte i mit akvarie.

Næste morgen var ikke alene alle fisk, men også alle planterne døde. Vi regnede senere ud, at vores stamopløsning var 100 gange så stærk som den Jens Meulengracht-Madsen anbefalede.

Så altså – en mulighed – for at helbrede vores fisk for bakterie- og svampelignende sygdomme.

Vi Anbefaler:

 
 
 

Vi Anbefaler:

 

 

 

 

 

TUSIND TAK TIL VORES SPONSORER STØT DEM - DE STØTTER OS