Referat af Generalforsamling, Vejle Akvarieforening afholdt Torsdag d. 14. marts 2024

Der var 18 fremmødte

Valg af dirigent

Ervin blev valgt

Formandens beretning

Formanden startede med sin beretning, med vores nyligt overståede messe, den var i år rigtig god. vi var flyttet væk fra Hældagerhallen. det var blevet for dyrt og usikker at holde messen der,

Det handler om at vi skal holde en god messe for vores medlemmer. Desværre er der meget brok fra udstillerne.

Der havde i det forgangne år bl.a. været et åbent bestyrelsesmøde hjemme hos Tore, det havde været rigtigt hyggeligt med input til mødet, og der havde været nogle gode hjemme møder ved flere medlemmer, samt en del gode foredrag 

Vi havde en fantastisk tur til Braunschweig.

Kasserens beretning – aflægning af regnskab

Tonny fremlagde regnskabet, som blev godkendt.

Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er fortsat 200,-

Godkendelse af budget

Det blev Godkendt

Valg

Valg af formand. Heine fortsætter

Valg af ny næstformand blev Tonny. Tonny vil stå for at arrangere foredrag

Valg af ny kasserer blev Ole der er trådt ind i bestyrelsen igen

Merete fortsat sekretær

Bestyrelsesmedlem blev Tore, som skal stå for at arrangere ture, sammen med Heine.

Suppleant Rene

Bilagskontrollant Ervin

Bilagskontrollant suppleant Michael

Eventuelt

Møder vil fremadrettet være den første tirsdag i måneden.

Hjælper tur har Per Madsbøll arrangeret.Turen er til Tyskland fra den 6/4-7/4-2024

Vi tager til Vivarium  i Holland den 23/11- 2024. Turen forventes at starte Torsdag den 21/11