Velkommen til ny sponsor - GOTTWALDS Akvariefisk, vi er glade for din støtte

Tak Kjeld for et super godt foredrag

cool Vi er klar til messen, er du ? tongue-out