Generalforsamling d 22.3.2016

 

Kjeld Buhl blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning

Heine berettede om endnu et godt år for Vejle akvarie forening. Aktivitets niveauet har igen  været højt, fx med flere ture til udlandet. Der har været mange gode foredrag, og møderne har været godt besøgt.

Endnu en gang kan det konstateres at vi er Danmarks bedste akvarieforening med Danmarks bedste medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

Kasserens beretning

2015 endte med et mindre overskud. Helt generelt så ser foreningens økonomi fin ud. De penge vi tjener på messen, bruges på aktiviteter for medlemmer.

Beretningen blev godkendt.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag. Bestyrelsen foreslog at nedsætte kontigentet til 200 kr for alle aldersgrupper. Dette blev vedtaget.

Godkendelse af budget

Budget for 2016 blev fremlagt, og godkendt.

Valg af formand

Heine modtog genvalg

Valg bestyrelsesmedlem

Brian Madsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen pegede på Allan Nielsen, som blev valgt.

Valg af suppleant

Brian Kurtzmann modtog genvalg

Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollant suppleant

Jette Bruun og Thomas Jørgensen blev valgt.

 

Eventuelt

Fremover skal det være muligt for potentielt nye medlemmer at kommer til et par møder, inden de evt beslutter sig for at blive medlem af foreningen. Før i tiden var det ikke alle møder som var åbne, for ikke-medlemmer.

Thomas Jørgensen foreslog at få trykt nogle visitkort, som kunne uddeles til potentielt nye medlemmer.

Der var forslag om en tur til Credo, bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Tak til Kjeld for at være dirigent på generalforsamlingen

 Ekstraordinær generalforsamling

Kjeld Buhl blev valgt som dirigent, og kunne konstatere at den ekstraordinære generalforsamling  var lovligt indvarslet.

Valg af kasserer

Ulrik ønskede ikke at fortsætte på posten. Bestyrelsen foreslog Tonny Brandt Andersen, som blev valgt. En stor tak til Ulrik for at have været kasserer. Han har haft styr på økonomien til mindste detalje.

Valg af næstformand

Ole Filtenborg ønskede ikke at fortsætte som næstformand. Bestyrelsen foreslog Brian Madsen, som blev valgt. Ole har ydet en kæmpe indsats for Vejle akvarieforening, og blev helt fortjent udnævnt til æresmedlem.

Valg af sekretær

Jacob Niss ønskede ikke at fortsætte som sekretær. Bestyrelsen foreslog Tore Petersen, som blev valgt. Jacob har gjort et kæmpe arbejde for foreningen

Tak til Kjeld for at være dirigent på den ekstraordinære generalforsamling.

 


 

Herefter fortsatte vi en med en snak om messen. Der var i alt 1584 gæster til messen, hvilket var ny rekord. Der var 34 stande, i mod 20 sidste år.

Der var en stor succes at bruge mobilepay som betaling under messen.

Helt generelt har der været mange positive tilkendegivelser fra både stande og gæster.  Desværre kneb det med at overholde rygeforbuddet på skolens område under messen, trods tydelig skiltning. Bestyrelsen prøver at finde en løsning på problemet til næste messe.

Det blev besluttet at årets hjælpertur til Holland skal være gratis for deltagerne.