Heine fortæller om aktiviteter inden sommer bl.a. Tur til den Blå Planet, Braunsweig for medhjælper på messen, foredrag mv.

Kort briefing om messen i februar, kommer mere info for medhjælper på næste akvarie møde. Tonny melder alt udsolgt, man kan komme på venteliste til en stand på messen.

Tonny starter med at fortæller lidt om DAU, der er hjemmebedømmelse i foråret. Foreninger kan melde til også kommer der dommere rundt og bedømmer.

Opdrætskonkurrence Vejle Akvarieforening ligger på en flot 2. plads takket være Thomas.

Fødevarestyrelsen kommer med nye regler, hvis de kommer igennem bliver det ikke nemmere for akvarieverdenen, stramninger ift. transport af fisk med salg for øje, regler for pasning af fisk i hjemmet. Vi afventer og ser hvad de vedtager.

Derefter byder aftenen på foredrag af Tonny om Cichliderne fra Great Rift Valley.

Tonny fortæller om cichlider fra de forskellige søer, og hvilke han har haft og fået yngel af. Det er søer med meget forskellige vandværdier, dybder og udseende, i nogle af søer er der meget ekstreme levevilkår for dyrelivet.  Mange af søerne har en vanddybde på under 1 m. hvorimod Lake Tanganyika er 1470 m. dyb, Søen har engang været 3 søer, og derfor findes der forskellige varianter af den samme fiskeart på hver sin side af søen. Vi ser billeder af mange forskellige sneglehuse legere og deres forskellige måde at ligge sneglehusene på og måde at holde territorier på og hvordan dominerende hannerne i nogle arter holder harem, og nogle flytter snegle husene med hunnerne i.

Tanganyika  søen har en bred udvalg af cichlider i næsten alle form farver og størrelser, og deres parrings og yngel adfærd er meget forskellige.

Lake Malawi har engang været en flod, som siden er blevet en sø, man mener den engang har været udtørret og alle fisk væk også stille og roligt er der kommet bestande af cichlider igen. Søen har høj hårdhed i vandet. Cichliderne i malawi er en blanding af plante og kød ædere. De har hver især tilpasset sig forskellige måder at få føde på, nogle skraber alger af sten og planter, nogle fanger fluer, andre skubber æg ud af munden på andre cichlider og spiser dem, og en 3. spiser skæl fra andre fisk, de lever også forskellige steder i søen, nogle blandt planter og sten og andre ude i det åbne med sandbunden.

Coptodon rendalli er den eneste cichlide i Malawi der ikke er mundrugende.

Nogle af cichlide arterne kan skifte køn, hvis der f.eks. kun er hunner i et akvarie vil en ad dem på et tidspunkt skifte køn, der er lavet us. af dette fænomen hvor man har taget hunner som har haft æg, sat dem i et akvarie og på et tidspunkt bar en af hunnerne befrugtet æg i munden, og derved kunne man konstatere at en af hunnerne var blevet en han.

Et rigtig spændende foredrag om cichlider og hvor forskellige de er både mht. parring, yngel, levemåder og hvad de spiser.