Tirsdag d. 10. marts kl. 19:00, holdt Vejle Akvarieforening generalforsamling.

 

 Agenda jfr. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

Keld blev valgt

 1. Formandens beretning

Akvarieforening over 10 år, bedste osv….. over 100 medlemmer i 2019. God opbakning, men gerne flere der kommer til foredragene.

Årlig tur til Holland – Vivarium, foredragsdag – Maller. Mødelokaler er flyttet til Midtby skolen, mere arbejde med at stille borde frem og tilbage, men meget billigere for foreningen. Godkendt beretning.

 1. Kasserens beretning – aflægning af regnskab

Regnskab godkendt

 1. Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

 1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstiller til uændret (200 kr. for hustand), vedtaget

 1. Godkendelse af budget

Budget godkendt

 1. Valg af formand

Formanden tager 1 år mere

 1. Valg af Bestyrelsesmedlem

Thomas – modtager genvalg valgt

 1. Valg af 1 suppleant

Michael – modtager genvalg valgt

 1. Valg af bilagskontrollant og billagskontrollant-suppleant

Ervin – modtager genvalgt- valgt

Jan – modtager genvalg- valgt

 1. Eventuelt

Der blev snakket om

Forslag til Ture:

Messe i Lübeck, fiskebørs i Hamburg hver 1. lørdag i måned undtagen Juni, juli aug.  ( Jens V. sender info )

Evt. Fiskebørs i Sverige Göteborg.

Allan vil godt undersøge mht. Polen